Arrangera ett rally

Funderar du på att anordna ett rally? Det är en kul och givande upplevelse. Det finns dock såklart en del saker man måste tänka på när man organiserar en idrottstävling, särskilt en så fartfylld en som rally, där olycksrisken är relativt hög.

Innan tävlingen

Kortfattat kan sägas att det först behöver göras en inbjudan. Denna bör vara så omfattande som möjlig för att undvika att en massa extra information senast behöver skickas ut. För att tävlingen ska få spridning och för att folk ska få nys om den brukar man annonsera på www.sbf.se och i diverse bilsportstidningar. Förutom att locka deltagare måste man också räkna ut sådant som idealtid, respittid och maxtid. När denna räknas ut är det viktigt att ta hänsyn till banförhållanden då idealtiden ska vara möjlig att uppnå. Tidkortet kan sedan hämtas från sbf.se. Du kan läsa mer här.

Säkerhet

Just eftersom rally är en riskfylld sport behöver man vidta säkerhetsåtgärder. En viktig sådan är att ha en hjärtstartare på plats. Detta kan vara skillnaden mellan liv och död ifall någon får hjärtstillestånd efter en krasch. Det bör också finnas några bland de ansvariga för tävlingen som har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.

Att vara väl förberedd för eventuella skador är det enskilt viktigaste när du organiserar en tävling. Du som organisatör är ytterst ansvarig för behandlingen av skador och du har en skyldighet att hantera dem på ett korrekt sätt. Se därför till att du har all den utrustning som behövs för en riktig behandling, och likaså tillräcklig kunskap om hur man ska gå tillväga.